Girişimsel Olmayan Prenatal Test Clarigo 

ClarigoTM, gebeliğin erken evresinde fetüse ait kromozom 21, 18 ve 13 trizomilerinin taranması amacıyla kullanılan yenilikçi bir DNA tabanlı noninvaziv prenatal testtir (girişimsel olmayan prenatal test). Test, standart laboratuvar ekipmanları ve herhangi bir modern massively parallel sequencing (yeni nesil sekanslama) sistemi kullanan lokal klinik laboratuvarlarda uygulanmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Clarigo testinin doğruluğu üstün bir seviyededir ve geleneksel doğum öncesi tarama yöntemleriyle kıyaslandığında yanlış pozitif oranı çok daha düşüktür. Hem hamile kadınlar için hem de doktorları için sonuçlarda gelişmiş güven sağlar ve sonuç olarak invaziv (amniyosentez gibi) bir test yapılması ihtiyacını da azaltmış olur.

ClarigoTM, lokal klinik laboratuvarlarda NIPT için güvenilir ve esnek bir çözüm yolu sağlar.

Clarigo, anne kanından elde edilen fetal cell-free DNA’yı analiz eden yenilikçi bir noninvazif prenatal testtir (NIPT). Clarigo, hamileliğin erken dönemlerindeki fetüse yönelik Trizomi 13 (Patau Sendromu), Trizomi 18 (Edwards Sendromu) ve Trizomi 21 (Down Sendromu) için yüksek güvenirlilikte risk değerlendirmesi sağlar. Bu test Multiplicom Şirketinin tescilli bir ürünü olan Multiplex PCR teknolojisine dayanmaktadır. Bu teknoloji sayesinde bu yaygın anöploidilerin hedefe odaklı ve uygun maliyetli analizi mümkün olmaktadır. Testten elde edilen verilerin yorumlanması ise sadece bu iş için ayrılmış olan bir data analiz aracı olan  “Clarigo Reporter”ın kullanılmasıyla kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Lokal kaynakların ve altyapının kullanılmasını mümkün kılan optimize edilmiş ve basit prosedürü sayesinde, test hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilir.

Clarigo Broşürünü buradan indirebilirsiniz.

Clarigo ile ilgili ayrıntılı bilgi için; clarigo@orhunsaglik.com

Girişimsel Olmayan Prenatal Test Clarigo

Günümüzde Noninvaziv Prenatal Testler (NIPT) yurtdışında birkaç özelleşmiş laboratuvarda gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle özellikle en yaygın anöploidilerin – Trizomi 21 (Down sendromu), Trizomi 18 (Edwards sendromu) ve Trizomi 13 (Patau sendromu)- yurt içinde yer alan merkezlerde taranmasını mümkün kılacak çok yönlü ve güvenilir bir NIPT testi için gittikçe artan bir talep bulunmaktadır.

Multiplicom şirketinin yenilikçi, DNA tabanlı NIPT testi olan ClarigoTM, basit ve güçlü formatı sayesinde bu ihtiyacı kesin surette karşılamaktadır. Test, standart lab ekipmanları ve modern massively parallel sequencing (MPS) sistemlerinden herhangi birini kullanarak, lokal klinik laboratuvarlarda uygulanmak üzere özel olarak geliştirilmiştir.

Fetal anöploidiler, hamile anne adayından alınan kar örneğinden elde edilen cell-free DNA’nın massively parallel sequencing (MPS) sistemleriyle sekanslanması ve çıkan verinin özelleşmiş veri işleme sistemiyle işlemesi ile belirlenebilir. Invaziv olmayan MPS tabanlı prenatal testlerin büyük çoğunluğu tüm genom sekanslama (Shutgun sequencing) metoduna dayanır. Diğer yanda Clarigo test, Multiplicom ’un gelişmiş target amplification (hedef bölgelerin çoğaltılması) teknolojisi olan MASTRTM (Multiplex Amplification of Specific Targets for Resequencing) teknolojisine dayanmaktadır. Bu teknoloji, kromozom 21, 18 ve 13’ün güvenilir, doğrudan doğruya ve düşük maliyetli analizine olanak sağlar.

MASTRTM deneyi, 8 saatten az sürede sonuç veren basit bir 2-aşamalı PCR protokolünü mümkün kılar. İlk adımda, her örnek için –ilgilenilen kromozomlara tahsis edilmiş- 4000’den fazla amplikon tek bir reaksiyonda spesifik olarak çoğaltılır. Diğer adımda, örnekleri birbirinden ayırmak ve etiketlemek amacıyla, çoğalan PCR ürününlerine kullanılan MPS sistemiyle uyumlu moleküler barkodlar (Multiplex Identifiers – MIDs ) eklenir.  Clarigo’nun hedef dizaynı, güncel shutgun yöntemlerinden en az 5 kat az olan, her örnek için sadece 2 milyon read sayısına dayanan ve yüksek derecede doğru bir şekilde kromozom 21, 18 ve 13 için Trizomi analizine olanak sağlar. Verilerin analizi ve yorumlanması, tescilli algoritmalar ile güçlenmiş, Multiplicom tarafından geliştirilen özel Clarigo Reporter yazılımı ile kolaylaştırılmıştır. Clarigo Reporter, ayrıca içsel bir kalite kontrol değerlendirme ve her bir örnek için güvenilir fetal fraksiyon analizini de kapsamaktadır. Invaziv olmayan prenatal testlerde en önemli kriterlerden biri olan fetal fraksiyon yani anne adayından alınan kar örneğinden izole edilen DNA’da fetüse ait DNA’nın oranı, Clarigo testinde her örnek için ayrı ayrı raporlanmaktadır.

Clarigo™, uygulaması kolay ve düşük maliyetli bir testtir ve maliyet etkin örnek işleme ile sonuçlanan azalmış iş yükü sayesinde doğru ve yüksek kapasiteli moleküler genetik analize olanak sağlar. Testin optimize edilmiş ve basit prosedürü, laboratuvarın yerel altyapısını kullanarak testin hızla uygulanmasını sağlar.

ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.